Monamedic s.r.o.

 
 


Praktický lékař pro dospělé

 
MUDr. Monika Hammerová
Iva Vyhnalíková (zdravotní sestra)


 

Středa - vyhrazena pro prohlidky

Na prohlídky je nutné se objednat.

Děkujeme

 

Další informace ohledně Covidu 19 najdete na sránkách 

Mzcr.cz( ministerstva zdravotníctví ČR  nebo na stránách SVL.cz( Sdružení všeobecného lékařství)

 

Pět rad kdy volat 155 u Covidu.

- Stav se začne horšit z hodiny na hodinu, a to zejména u osob, které se léčí se srdcem či plicním onemocněním, cukrovkou, nádorem, vysokým tlakem, poruchou imunity nebo trpí silnou obezitou.

- Dýchání se zhorší natolik, že nemocný nemůže říct celou větu v kuse bez zadýchání (na jeden nádech nenapočítá do deseti) nebo promodrává v obličeji či v okolí rtů.

- Nemocný má poruchy vidění, sluchu, rovnováhy, paměti, nebo je mu na omdlení, případně zkolaboval.

- Pozorujete jiné neobvyklé příznaky mimo ty, které jsme výše vyjmenovali jako provázející běžný průběh onemocnění.

- Nejste si jistí nebo máte strach.