Monamedic s.r.o.

 
 


Praktický lékař pro dospělé

 
MUDr. Monika Hammerová
Iva Vyhnalíková (zdravotní sestra)


 

CENÍK HRAZENÝCH VÝKONŮ

Na všechna vyšetření je nezbytné se objednat.

 Podle odst. § 2 ZÁK. 550/1991 potřebná zdravotní péče nezahrnuje vyšetření,prohlídky a jiné výkony prováděné v osobním zájmu fyzických či právnických osob,které nesledují léčebný účel. 
 

     
     
Vyšetření způsobilosti k výkonu povolání   1000,-

veškeré prohlídky pro zaměstnavatele pouze v kategorii I(bez rizika) Ostatní prohlídky provádí dle zákona smluvní závodní lékař zaměstnavatele

   
Řízení motorových vozidel-nový řidičský průkaz   800,-

pokud žadatel nosí brýle nezbytnou součástí prohlídky je nález očního lékaře ohledně schopnosti řidit motorová vozidla, pokud je léčen u odborného lékaře musí také doložit vyjádření ohledně schopnosti řidit motorová vozidla

   
Vašetření řidičů po 65.roce   600,-
U Pacientů nad 65 let je  nezbytné na prohlídku donést vyjádření očního lékaře ke schopnosti řidit motorová vozidla,  případně vyjádření kardiologa, diabetologa či neurologa, pokud je u těchto odborníků žadatel léčen    
Zbrojní průkaz -první vyšetření (nedílnou sočástí našeho vyšetření je psychologické vyšetření)   1000,-

 

   
Opakované vyšetření na zbrojní průkaz   800,-
     
Výpis z dokumentace    500,- 
   
Oznámení úrazu, či výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu    700,- 
     
Potravinářský /Zdravotní průkaz   600,-
     
Plavební a pilotní průkaz (pouze pro soukromé účely)   1000,-
     
Sportovní prohlídka (ne pro závodní či vrcholový sport- nutno kontaktovat sportovního lékaře)   800,-
     
Vyšetření  bez zdravotní indikace (interrupce,plastika, vyšetření pro komerční pojištovny apod.)   1000,-
     
Prohlídky na přihlášky na školy   500,-
     
 Administrativní úkony vyžádané pacietem(např.různé formuláře a zprávy)/ za 15 minut   300,-
 
   
Ekg křivka s popisem( na žádost pacienta)   500,-
     
Vyšetření před cestou do zahraničí(studium, práce)   800,-
     
Vystavení potvrzení na žádost pacienta   200,-
     
Aplikace očkování (kromě  očkování hrazených ze zdravot.pojištění )   250,-
     
Reflexní léčba (včetně léčiva a zdravotnického materiálu)   400,-
     
Vyšetření okult.krvácení ve stolici standard.testem na zádost paciienta    500,- 
     
Kvantitativní stanovení CRP (manipulační poplatek)   250,-
Stanovení hladiny glukosy (manipulační poplatek)   200,-
Fotokopie vyžádaná pacientem 1 strana     10,-