Monamedic s.r.o.

 
 


Praktický lékař pro dospělé

 
MUDr. Monika Hammerová
Iva Vyhnalíková (zdravotní sestra)


 

CENÍK HRAZENÝCH VÝKONŮ

V korunách českých, platný od 23.10.2018

 Podle odst. § 2 ZÁK. 550/1991 potřebná zdravotní péče nezahrnuje vyšetření,prohlídky a jiné výkony prováděné v osobním zájmu fyzických či právnických osob,které nesledují léčebný účel. 
 

     
     
Vyšetření způsobilosti k výkonu povolání   650,-

veškeré prohlídky pro zaměstnavatele pouze v kategorii I(bez rizika) Ostatní prohlídky provádí dle zákona smluvní závodní lékař zaměstnavatele

   
Řízení motorových vozidel-nový řidičský průkaz   650,-

pokud žadatel nosí brýle nezbytnou součástí prohlídky je nález očního lékaře ohledně schopnosti řidit motorová vozidla, pokud je léčen u odborného lékaře musí také doložit vyjádření ohledně schopnosti řidit motorová vozidla

   
Rozšíření řidičského průkazu o další skupiny (včetně vyš po 65.roce)   500,-
u pacientů nad 65 let je  nezbytné na prohlídku donést vyjádření očního lékaře ke schopnosti řidit motorová vozidla,  případně vyjádření kardiologa, diabetologa či neurologa, pokud je u těchto odborníků žadatel léčen    
Zbrojní průkaz -první vyšetření (nedílnou sočástí našeho vyšetření je psychologické vyšetření)   800,-

 

   
Opakované vyšetření na zbrojní průkaz   650,-
     
Výpis z dokumentace    450,- 
   
Oznámení úrazu, či výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu    650,- 
     
Potravinářský /Zdravotní průkaz   550,-
     
Plavební a pilotní průkaz (pouze pro soukromé účely)   800,-
     
Sportovní prohlídka (ne pro závodní či vrcholový sport- nutno kontaktovat sportovního lékaře)   650,-
     
Vyšetření  bez zdravotní indikace (interrupce,plastika, vyšetření pro komerční pojištovny apod.)   1000,-
     
Prohlídky na přihlášky na školy   400,-
     
Lékařská zpráva  na žádost pacienta(úřad práce, PSSZ)    400,-
     
Administrativní úkony  před lázněmi a na těhotenskou průkazku   250,-
     
Vyšetření před cestou do zahraničí(studium, práce)   650,-
     
Vystavení potvrzení na žádost pacienta   100,-
     
Aplikace očkování (kromě  očkování hrazených ze zdravot.pojištění )   250,-
     
Reflexní léčba (včetně léčiva a zdravotnického materiálu)   400,-
     
Ekg křivka s popisem( na žádost pacienta)   300,-
     
Kvantitativní stanovení CRP (manipulační poplatek)   150,-
Stanovení hladiny glukosy (manipulační poplatek)    150,-
Fotokopie vyžádaná pacientem 1 strana     10,-